Gereformeerd

Gereformeerd
Gereformeerd zou een ander woord kunnen zijn voor dynamisch. Gereformeerd wil namelijk zeggen dat het in elke tijd nodig is de kerk te hervormen naar Gods Woord. Elke tijd kent zijn eigen valkuilen - Gods Woord is daarentegen voor 100% betrouwbaar. Daarom willen we kerk zijn op basis van Gods Woord.

Een paar belangrijke uitgangspunten van onze kerkgemeenschap:
1. Jezus Christus is Heer in ons leven en Heer van de kerk.
2. De bijbel is het betrouwbare Woord van God, waar wij ons in alles naar willen richten.
3. De kerk is een gemeenschap van zondige mensen, die alleen kan bestaan dankzij het leven en sterven van Jezus Christus.
4. Wij onderschrijven de gereformeerde belijdenisgeschriften als een goede samenvatting van de Bijbel.

De gereformeerde kerk is een traditionele kerk en daar zijn wij trots op. Wij willen niet in de 21ste eeuw iets nieuws beginnen, een nieuwe stroming oprichten of een nieuwe kerk starten maar wij willen ons bewust aansluiten bij de kerk van de eeuwen voor ons. Wij vinden het een hooghartige gedachte om te denken dat wij, westerlingen van de 21ste eeuw, het beter zouden weten dan onze voorouders. Wel kleden wij een aantal zaken anders in en gaan we met de tijd mee. De mogelijkheden van internet, beamen e.d. benutten we zo goed mogelijk.

Omdat we ons aansluiten bij de kerk van de eeuwen voor ons onderschrijft de gereformeerde kerk een aantal belijdenissen, die in de geschiedenis van de kerk geschreven zijn en beknopt en kernachtig weergeven wat de inhoud is van ons geloof. De bijbel staat voor ons bovenaan, maar de boodschap van de bijbel is in de geschiedenis van de kerk adequaat samengevat in een aantal belijdenissen. Uit de eerste eeuwen van onze jaartelling komen de volgende belijdenissen:

  • - Apostolische geloofsbelijdenis
  • - Geloofsbelijdenis van Athanasius
  • - Geloofsbelijdenis van Nicea

In de tijd van de Reformatie van de kerk (15de en 16de eeuw) zijn er nog drie belijdenissen bijgekomen:

  • - Heidelbergse Catechismus
  • - Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • - Dordtse Leerregels

Geen van deze belijdenissen zijn geschreven met het doel dat gelovigen uit later eeuwen ze nog zouden onderschrijven, maar ze hebben zoveel kracht en impact dat wij, gelovigen uit de 21ste eeuw, er nog steeds van harte achter staan. Belijdenissen proberen zo goed mogelijk de inhoud van de bijbel evenwichtig te verwoorden. Dit was nodig, omdat gebleken is dat je bepaalde accenten in de bijbel zoveel gewicht kunt geven dat je de boodschap van de bijbel verdraait. Een belijdenis is bovendien het antwoord van de kerk op het Woord van God. God komt in de bijbel naar ons toe met woorden van leven en liefde en vraagt aan ons om daarop te reageren: "Wat vind je er nou van?" In een belijdenis brengt de kerk onder woorden dat zij Gods aanbod heeft begrepen en van harte aanneemt.

 

Vragen
Roept bovenstaande vragen bij je op of wil je hierover doorpraten? Op het onderdeel 'contactpersonen' staan de contactgegevens van een aantal personen uit onze kerk. Voel je vrij om contact te zoeken met één van hen. 

Voor meer informatie over ons kerkverband, kun je kijken op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.