Geschiedenis

Oude foto's van kerkgebouwen

Vanaf 1944 (vrijmaking) gingen de kerkleden uit ’t Harde in Nunspeet naar de kerk. Samen met de geloofsgenoten onder de militairen van de legerplaats Oldebroek reden ze per vrachtwagen naar Nunspeet tot het Ministerie van Verkeer verbood om personen op die manier te vervoeren. De heer Evink (ooit met zijn gezin bewoner van het landhuis Mariposa) vond voor de kerk een onderkomen op ’t Harde en wel in het houten verenigingsgebouw van de sport- en voetbalvereniging aan de Sportlaan. In dit verenigingsgebouw is vergaderd vanaf november 1959 tot 1965. Toen verhuisde de gemeente vanwege ruimtegebrek naar het dorpshuis aan de Eperweg. Het dorpshuis werd na verloop van tijd afgebroken en de gemeente vond een nieuw onderkomen in het voormalige Poshuis. Dat was echter voor korte duur want in juni 1967 werd het huidige eigen kerkgebouw aan de Blerckweg 10 in gebruik genomen. De gemeente groeide en ook dit gebouw werd te klein. Daarom is dit gebouw in 1970 en 1981 verbouwd. In 1973 werd de eerste predikant, ds. A. den Broeder, bevestigd. Vanaf 1994 werd door de kerk op ’t Harde wijkdiensten in Nunspeet belegd en op 12 mei 1996 werd de Kruiskerk in Nunspeet in gebruik genomen en dat betekende voor de kerk in 't Harde dat van de 468 gemeenteleden nog 315 in 't Harde overbleven In 2000 werd het tijd voor een nieuwe verbouwing en een flinke opknapbeurt van de kerk. In dit huidige gebouw is veel ruimte voor de ontmoeting met de Heer en elkaar. Voor de instituering in 1959 behoorden Elburg en `t Harde tot de kerk te Nunspeet.

Eind jaren 60 waren er landelijk grote meningsverschillen binnen de GKv. Uit de breuk die daarop volgde is de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) ontstaan.
De twee kerkgemeenschappen hebben elkaar de afgelopen jaren weer teruggevonden. Ze onderstrepen dat door daadwerkelijk de eenheid te herstellen. Per 1 mei 2023, zijn de GKV en NGK verenigd tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Daarmee krijgt het nieuwe kerkgenootschap een omvang van zo’n 140.000 leden en 320 lokale kerkelijke gemeenten. In 't Harde verandert er voor het oog weinig: de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (GKV) aan de Blerckweg 10 heet voortaan Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK)  ’t Harde.

Voormalig predikantenDs. Marc ten Brink

Belangrijke data:

Datum

Gebeurtenis

15 november 1959

:

instituering

16 juni 1967

:

ingebruikname kerkgebouw

17 mei 1970

:

uitbreiding kerkgebouw

26 december 1973

:

intrede ds. A den Broeder

17 juni 1974

:

ingebruikname pastorie

22 april 1978

:

vertrek ds. A den Broeder

05 augustus 1979

:

intrede ds. Joh. de Wolf

23 mei 1981

:

uitbreiding kerkgebouw

31 december 1986

:

vertrek ds. Joh. de Wolf

17 september 1989

:

intrede ds. G. Zomer

05 oktober 1993

:

beleidsbeslissing herinstituering Nunspeet

05 juni 1994

:

beleggen van wijkdiensten in Nunspeet

12 mei 1996

:

ingebruikname van Kruiskerk, Nunspeet

16 januari 1997

:

vertrek ds. G. Zomer

22 november 1997

:

herinstituering van Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Nunspeet

01 maart 1998

:

intrede ds. G.J. Slotman

22 september 2002

:

ingebruikname kerk na verbouwing

08 juni 2003

:

vertrek ds. G.J. Slotman

13 november 2005

:

intrede ds. J.J. Drijfhout

24 april 2011

:

vertrek ds. J.J. Drijfhout

1 juli 2012

:

intrede ds. M.O. ten Brink

18 december 2022 : vertrek ds. M.O. ten Brink
1 mei 2023 : Eenwording Gkv en NGK in de 'Nederlandse Gereformeerde Kerk'