Samenkomsten

In een kerkdienst wil God ons ontmoeten. We noemen een kerkdienst een eredienst; een dienst tot eer van God. We horen hier Zijn blijde boodschap, bidden, lezen uit de bijbel en zingen liederen en psalmen. Het belangrijkste van de kerkdienst is het eren van onze goede God maar ook het beter leren kennen van Hem en Zijn Woord speelt een grote rol. Graag willen we zo samen groeien in het geloof. De kerkdienst is er voor jong en oud. Voor God zijn we allemaal even belangrijk.

Wij komen iedere zondag twee keer naar de kerk om naar Gods woord te luisteren. Je bent altijd welkom om een kerkdienst bij te wonen. Je kunt bijbels en liedboeken vinden bij de ingang maar de liederen en psalmen worden ook met de beamer op de muur getoond.   

Liturgie
Met liturgie bedoelen we de volgorde die we tijdens de dienst aanhouden. De dominee stelt de liturgie op en houdt daar veelal een vaste volgorde in aan. Voor een morgendienst is de volgorde vaak als volgt: 

 • Votum en Zegen
 • Zingen
 • Leefregels van God
 • Zingen
 • Gebed
 • Lezen uit de Bijbel
 • Preek
 • Zingen
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen
 • Zegen

Tijdens de middagdienst luisteren we niet naar de leefregels van God maar belijden we ons geloof. De liturgie van een middagdienst ziet er vaak als volgt uit:

 • Votum en Zegen
 • Zingen
 • Gebed
 • Lezen uit de Bijbel
 • Preek
 • Zingen
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen
 • Zegen

Begeleiding met beamer en orgel, piano en band
Tijdens de diensten beamen we de teksten van de liederen en psalmen op de muur voor in de kerk zodat iedereen mee kan zingen. De begeleiding van de liederen worden wisselend gedaan door orgel, piano en band. Bijbelgedeelten worden voorgelezen zodat deze, ook zonder zelf in een Bijbel mee te lezen, goed te volgen zijn. Eventueel kun je bij het welkomstcomité een Bijbel en liedbundels lenen.

Preken
Preken zijn bedoeld om Gods woord uit te leggen en Hem beter te leren kennen. Ze laten je iets zien van God en laten je regelmatig op een andere manier naar jouw eigen leven kijken. Sommige preken raken je rechtstreeks in jouw hart en maken je nieuwsgierig naar God, andere preken openen je de ogen voor de mensen om je heen en de manier waarop jij met hen omgaat. Een preek wordt door de dominee voorbereid. Soms heeft de dominee een powerpointpresentatie bij de preek; andere keren niet. Het kan zijn dat de dominee speciale aandacht besteed aan de kinderen tijdens of vóór de preek. 

Doopbord Belijdenisbord Bord met overledenen

Doop of avondmaal
Soms wordt er tijdens een kerkdienst iemand gedoopt. Vaak is dit een pasgeboren kindje, soms een (jong)volwassene. Het is een zichtbaar en voelbaar teken van Gods verbond met ons. Wij geloven dat je door de doop deze belofte van God krijgt: ‘Ik wil jouw Vader zijn, Mijn Zoon Jezus wil jouw tekorten (de Bijbel noemt dit zonde) wegnemen en Mijn Heilige Geest wil in jou wonen.’ Voorafgaand aan de doop lezen we een formulier over de doop of de dominee legt de doop in eigen woorden uit. Achter in onze kerkzaal hangen grote borden waarvan één bord de namen vermeld van de personen die bij ons in de kerk gedoopt zijn. Na afloop van de dienst wordt de naam van de dopeling op deze plaat geschreven. Zo wordt het teken van Gods verbond nog zichtbaarder. 

Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Het Avondmaal is een bijzondere ontmoeting tussen God en onze gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd die Jezus zelf heeft ingesteld. Het verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood duidt Zijn lichaam aan en de wijn Zijn bloed. Met het breken van het brood en het schenken van de wijn wordt dit verbond met God bevestigd en kun je dit tijdens deze eredienst zien en proeven. De gemeenteleden die in het openbaar hun geloof in God hebben uitgesproken (‘openbare geloofsbelijdenis’) worden voor deze maaltijd uitgenodigd. Voorafgaand aan deze viering wordt een formulier over het Avondmaal voorgelezen of legt de dominee in eigen woorden de instelling van het Avondmaal uit. Wil je dit graag met ons meevieren en ben je geen lid van deze gemeente? Je kan, voorafgaand aan de dienst, bij de dominee of kerkenraad in de kerkhal aangeven dat je het Avondmaal wilt meevieren.