Liturgie

Zondag 11 November 2018

Morgendienst: Ds. M.O. ten Brink

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 8a:1, 2, 3 en 4
Tien Geboden
Zingen: Opwekking 727
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Psalm 77
Zingen: Psalm 98:1, 2, 3 en 4
Preek
Zingen: Opwekking 717
Gebed
Collecte
Zingen: Lied 913:1, 2, 3 en 4
Zegen
Gezongen Amen

 

Middagdienst: Ds. M.O. ten Brink 

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 86:5
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Jeremia 31:31-34 en Romeinen 8:1-11
Zingen: Psalm 119:22, 42 en 44
Lezen van de tekst: Heidelbergse Catechismus, Zondag 44
Preek
Zingen: Gezang 246:1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 246:3
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 73:10
Zegen
Gezongen Amen