Liturgie

Zondag 15 juli 2018

 

Morgendienst: Ds. G.J. Slotman

Gezongen Votum: Opwekking 136
Vredegroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 100
Gebed
Lezen: 2 Korintiërs: 3
Zingen: Opwekking 488
Preek over 2 Korintiërs 3: 17b
Zingen: Opwekking 334
Gebed
Levensheiliging: Galaten 5: 13-26
Zingen: Psalm 86: 4, 5
Gaven
Zingen: Psalm 139: 1, 11
Zegen
Gezongen Amen
 

 

Middagdienst: Ds. B. Luiten

Gezongen Votum
Zegegroet
Gezongen Amen
Zingen: Opwekking
Gebed
Lezen: Romeinen 2:12-29
Zingen: Gezang 174
Preek vanuit Romeinen 2:14
Zingen: Psalm 96
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 85:4
Dankgebed
Collecte
Zingen: Lied 425
Zegen
Gezongen Amen