Liturgie

Zondag 17 Februari 2019

Morgendienst: Ds. M.O. ten Brink Middagdienst: Ds. P.L. Storm
Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 145:1 en 5
Tien Geboden
Zingen: Psalm 97:1, 3 en 5
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Lucas 17:1-10 en Lucas 17:20-18:8
Zingen: Psalm 25:1, 2 en 10
Preek over Lucas 18:1-8
Zingen: Gezang 115:1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 119:1, 3, 4 en 5
Zegen
Gezongen Amen
Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Lucas 4:16-30
Zingen: Psalm 146:4-7
Preek
Zingen: Gezang 198:1-4
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 71:8,13
Collecte
Zingen: Psalm 2:4
Zegen