Liturgie

 

22 april 2018 

Morgendienst: Ds M.O. ten Brink

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 63:1
Tien Geboden
Zingen: Lied 942:1, 2 en 3
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Matteüs 28:16-20 en Lucas 24:36-53
Zingen: Zingen: E&R-Lied 439:1, 2, 3, 4 en 5
Preek n.a.v. Matteüs 28:17
Zingen: de geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 169:1, 2, 3, 4 en 5
Zegen
Gezongen Amen
Verkiezing van ambtsdragers
Preeknabespreking
 
 

Middagdienst: Ds M.O. ten Brink

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 84:1 en 3
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Johannes 6:48-58 en Romeinen 6:3-14
Zingen: Gezang 125:3, 4, 5 en 6
Lezen uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 29
Preek
Zingen: Lied 653:1, 2 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 117
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 73:10
Zegen
Gezongen Amen