Liturgie

Zondag 16 september 2018

Morgendienst: ds. M.O. ten Brink  

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 92:1 en 2
Tien Geboden
Zingen: Psalm 95:1, 2 en 3
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Exodus 31:12-17 en Matteüs 11:25-29
Zingen: Psalm 100:1, 2, 3 en 4
Lezen van de tekst: Heidelbergse Catechismus, Zondag 38
Preek
Zingen: Gezang 147:1, 2, 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 146:1, 4 en 8
Zegen
Gezongen Amen
 

 

Middagdienst: Ds. A.J. de Boer

Gezongen Votum
Zegengroet
Gezongen Amen
Zingen: Psalm 92:1,2
Gebed
Lezen: Jesaja 45:1-25
Zingen: Psalm 13:1,4
Preek over Jesaja 45:15
Een zich verbergende God is onze Redder
1. Grootheid
2. Genade
3. Doel
Zingen: Lied 293:2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 118:3
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 687
Zegen
Gezongen Amen