Liturgie zondag 25 februari 2024

De Corona richtlijnen staan ​​hieronder

Morgendienst 9.30 uur J.L. van Eekeren

Afkondigingen
Votum & groet
Zingen Opwekking 828 Waardig is uw naam
Geboden in het licht van Jezus’ lijden en Pasen
Zingen Ps. 139 vers 1, 2, 5,
Gebed
Kinderlied Zoals klei in de hand van de pottenbakker
KIMO
Bijbellezing NBV Jer.18 vv1-12, Jer19 vv1-2 & vv10-13
Preek
Amenlied Sela – aan mijn zij
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Opw 803: vol ontzag
Zingen Opw 520: wees mijn verlangen
Zegen

 
 

Middagdienst 16.30 uur Ds. R. Koelewijn

Voorzang: Ps 42 vers 1 en 7
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 143 vers 1 en 4 Een vaste burg is onze God
Gebed
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen: ps 139 vers 1,2 en 7
Preek
Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4 Mijn Ziel is stil tot God, Mijn Heer
Gebed
Collecte
Lied: Ps 116 vers 1,3 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 141 Dankt, Dankt nu allen God
Zegen