Liturgie 26 juni 2022

De Corona richtlijnen staan onderaan


9:30 uur Ds. M.O. ten Brink

Liturgie:
Belijdenis van afhankelijkheid, begroeting en gezongen amen
Lied: Opwekking 727 
Tien Geboden
Lied: Opwekking 763 
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Lucas 12:35-48
Lied: Is je deur nog op slot 
Verkondiging n.a.v. Lucas 12:35-38
Lied: Opwekking 737 
Aansteken van de kaars
Lezen van het formulier voor het heilig avondmaal (formulier 3)
Gebed
Bediening van het avondmaal (+ thuisviering)
-Breken van het brood en schenken van de wijn
-Gaande avondmaal - tijdens het gaande avondmaal zingen we:
-Gezang 885:1 en 2 
-Gezang 177:1, 2, 3 en 4 
-Opwekking 705 
Dankgebed
Collecte
Lied: Opwekking 746 
Zegen en gezongen amen

 

16:30 uur Ds M.O. ten Brink

Belijdenis van afhankelijkheid, begroeting en gezongen amen
Lied: Psalm 89:7, 8 en 9 (Nieuw Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen uit de Bijbel: 1 Timoteüs 2:1-7
Lied: Gezang 198:1, 2, 3 en 4 
Lezen uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 11
Verkondiging
Lied: Gezang 212 
Aansteken van de kaars
Lezen van het formulier voor het heilig avondmaal (formulier 5)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 98:1 en 2 
Bediening van het avondmaal (+ thuisviering)
-Breken van het brood en schenken van de wijn
-Gaande avondmaal - tijdens het gaande avondmaal zingen we Gezang 575:1, 2, 3 en 6 
Dankzegging en gebed
Collecte
Lied: Psalm 98:3 en 4 
Zegen en gezongen amen

Richtlijnen bezoek kerkdiensten

Vriendelijke verzoeken wij u deze richtlijnen aandachtig door te lezen en in acht te nemen. Bent u niet fit, blijf dan sowieso thuis. 

Voor de dienst 

▪ U dient zich voor de diensten aan te melden.  

▪ Blijf thuis als u van een huisgenoot van u klachten heeft. 

▪ Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen. 

▪ Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. 

▪ De deuren staan ​​open. Deze dient u open te laten staan. 

▪ Hou afstand van elkaar. 

▪ Volg de instructies op van de kosters en/of coördinatoren. 

▪ De garderobe wordt niet gebruikt. U dient uw jas mee te nemen naar uw zitplek. 

▪ De kosters en/of coördinatoren wijzen u uw plek. 

▪ Hou 3 stoelen vrij tussen mensen van verschillende gezinnen van 13 jaar of ouder.

▪ Alleen voor uitzonderingssituaties is het invalidentoilet beschikbaar. 

▪ Voor en na het noodzakelijk toiletgebruik dient u uw handen te desinfecteren. 

▪ Kinderen dienen begeleid te worden bij een eventueel noodzakelijk toiletbezoek. 

▪ Zingen is toegestaan.  

▪ Uw gift kunt u digitaal overmaken of deponeren in de collecteschalen achterin de kerk. 

▪ Bij een calamiteit volgt u de aanwijzingen op van de kosters. 

Na de dienst 

▪ Na de dienst verlaten we rij voor rij de kerkzaal (achterste rij eerst).  

▪ Hou afstand van elkaar. 

▪ De deuren staan ​​open. Deze dient u open te laten staan.