Liturgie zondag 25 februari 2024

De Corona richtlijnen staan ​​hieronder

Morgendienst 9.30 uur J.L. van Eekeren

Afkondigingen
Votum & groet
Zingen Opwekking 828 Waardig is uw naam
Geboden in het licht van Jezus’ lijden en Pasen
Zingen Ps. 139 vers 1, 2, 5,
Gebed
Kinderlied Zoals klei in de hand van de pottenbakker
KIMO
Bijbellezing NBV Jer.18 vv1-12, Jer19 vv1-2 & vv10-13
Preek
Amenlied Sela – aan mijn zij
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Opw 803: vol ontzag
Zingen Opw 520: wees mijn verlangen
Zegen

 
 

Middagdienst 16.30 uur Ds. R. Koelewijn

Voorzang: Ps 42 vers 1 en 7
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 143 vers 1 en 4 Een vaste burg is onze God
Gebed
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen: ps 139 vers 1,2 en 7
Preek
Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4 Mijn Ziel is stil tot God, Mijn Heer
Gebed
Collecte
Lied: Ps 116 vers 1,3 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 141 Dankt, Dankt nu allen God
Zegen
 

 

Handige informatie

Oppas in de crèche
Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. De crèche vind je bij binnenkomst aan je linkerhand. Er zijn altijd minimaal 2 oppassers tijdens de oppasdienst aanwezig. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben regelmatig een eigen kindermoment ("KiMo") tijdens de middagdienst.

Koffie
Na de morgendienst schenken wij koffie, thee en limonade in de hal van de kerk. Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje om zo elkaar beter te leren kennen en/of over de dienst door te praten. 

Ringleiding
Uiteraard is er een ringleiding aanwezig. Zet je hoortoestel op de T-stand.

Begeleiding met beamer en orgel, piano en band
Tijdens de diensten beamen we de teksten van de liederen en psalmen op de muur voor in de kerk zodat iedereen mee kan zingen. De begeleiding van de liederen worden wisselend gedaan door orgel, piano en band. Bijbelgedeelten worden voorgelezen zodat deze, ook zonder zelf in een Bijbel mee te lezen, goed te volgen zijn. Eventueel kun je bij het welkomstcomité een Bijbel en liedbundels lenen.

Preken
Preken zijn bedoeld om Gods woord uit te leggen en Hem beter te leren kennen. Ze laten je iets zien van God en laten je regelmatig op een andere manier naar jouw eigen leven kijken. Sommige preken raken je rechtstreeks in jouw hart en maken je nieuwsgierig naar God, andere preken openen je de ogen voor de mensen om je heen en de manier waarop jij met hen omgaat. Een preek wordt door de dominee voorbereid. Soms heeft de dominee een powerpointpresentatie bij de preek; andere keren niet. Het kan zijn dat de dominee speciale aandacht besteed aan de kinderen tijdens of vóór de preek. 

Doop of avondmaal
Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Het Avondmaal is een bijzondere ontmoeting tussen God en onze gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd die Jezus zelf heeft ingesteld. Het verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood duidt Zijn lichaam aan en de wijn Zijn bloed. Met het breken van het brood en het schenken van de wijn wordt dit verbond met God bevestigd en kun je dit tijdens deze eredienst zien en proeven. De gemeenteleden die in het openbaar hun geloof in God hebben uitgesproken (‘openbare geloofsbelijdenis’) worden voor deze maaltijd uitgenodigd. Voorafgaand aan deze viering wordt een formulier over het Avondmaal voorgelezen of legt de dominee in eigen woorden de instelling van het Avondmaal uit. Wil je dit graag met ons meevieren en ben je geen lid van deze gemeente? Je kan, voorafgaand aan de dienst, bij de dominee of kerkenraad in de kerkhal aangeven dat je het Avondmaal wilt meevieren.

Soms wordt er tijdens een kerkdienst iemand gedoopt. Vaak is dit een pasgeboren kindje, soms een (jong)volwassene. Het is een zichtbaar en voelbaar teken van Gods verbond met ons. Wij geloven dat je door de doop deze belofte van God krijgt: ‘Ik wil jouw Vader zijn, Mijn Zoon Jezus wil jouw tekorten (de Bijbel noemt dit zonde) wegnemen en Mijn Heilige Geest wil in jou wonen.’ Voorafgaand aan de doop lezen we een formulier over de doop of de dominee legt de doop in eigen woorden uit. Achter in onze kerkzaal hangen grote borden waarvan één bord de namen vermeld van de personen die bij ons in de kerk gedoopt zijn. Na afloop van de dienst wordt de naam van de dopeling op deze plaat geschreven. Zo wordt het teken van Gods verbond nog zichtbaarder.