Liturgie 26 juni 2022

De Corona richtlijnen staan onderaan


9:30 uur Ds. M.O. ten Brink

Liturgie:
Belijdenis van afhankelijkheid, begroeting en gezongen amen
Lied: Opwekking 727 
Tien Geboden
Lied: Opwekking 763 
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Lucas 12:35-48
Lied: Is je deur nog op slot 
Verkondiging n.a.v. Lucas 12:35-38
Lied: Opwekking 737 
Aansteken van de kaars
Lezen van het formulier voor het heilig avondmaal (formulier 3)
Gebed
Bediening van het avondmaal (+ thuisviering)
-Breken van het brood en schenken van de wijn
-Gaande avondmaal - tijdens het gaande avondmaal zingen we:
-Gezang 885:1 en 2 
-Gezang 177:1, 2, 3 en 4 
-Opwekking 705 
Dankgebed
Collecte
Lied: Opwekking 746 
Zegen en gezongen amen

 

16:30 uur Ds M.O. ten Brink

Belijdenis van afhankelijkheid, begroeting en gezongen amen
Lied: Psalm 89:7, 8 en 9 (Nieuw Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen uit de Bijbel: 1 Timoteüs 2:1-7
Lied: Gezang 198:1, 2, 3 en 4 
Lezen uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 11
Verkondiging
Lied: Gezang 212 
Aansteken van de kaars
Lezen van het formulier voor het heilig avondmaal (formulier 5)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 98:1 en 2 
Bediening van het avondmaal (+ thuisviering)
-Breken van het brood en schenken van de wijn
-Gaande avondmaal - tijdens het gaande avondmaal zingen we Gezang 575:1, 2, 3 en 6 
Dankzegging en gebed
Collecte
Lied: Psalm 98:3 en 4 
Zegen en gezongen amen

Richtlijnen bezoek kerkdiensten

Vriendelijke verzoeken wij u deze richtlijnen aandachtig door te lezen en in acht te nemen. Bent u niet fit, blijf dan sowieso thuis. 

Voor de dienst 

▪ U dient zich voor de diensten aan te melden.  

▪ Blijf thuis als u van een huisgenoot van u klachten heeft. 

▪ Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen. 

▪ Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. 

▪ De deuren staan ​​open. Deze dient u open te laten staan. 

▪ Hou afstand van elkaar. 

▪ Volg de instructies op van de kosters en/of coördinatoren. 

▪ De garderobe wordt niet gebruikt. U dient uw jas mee te nemen naar uw zitplek. 

▪ De kosters en/of coördinatoren wijzen u uw plek. 

▪ Hou 3 stoelen vrij tussen mensen van verschillende gezinnen van 13 jaar of ouder.

▪ Alleen voor uitzonderingssituaties is het invalidentoilet beschikbaar. 

▪ Voor en na het noodzakelijk toiletgebruik dient u uw handen te desinfecteren. 

▪ Kinderen dienen begeleid te worden bij een eventueel noodzakelijk toiletbezoek. 

▪ Zingen is toegestaan.  

▪ Uw gift kunt u digitaal overmaken of deponeren in de collecteschalen achterin de kerk. 

▪ Bij een calamiteit volgt u de aanwijzingen op van de kosters. 

Na de dienst 

▪ Na de dienst verlaten we rij voor rij de kerkzaal (achterste rij eerst).  

▪ Hou afstand van elkaar. 

▪ De deuren staan ​​open. Deze dient u open te laten staan. 

Handige informatie

Oppas in de crèche
Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. De crèche vind je bij binnenkomst aan je linkerhand. Er zijn altijd minimaal 2 oppassers tijdens de oppasdienst aanwezig. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben regelmatig een eigen kindermoment ("KiMo") tijdens de middagdienst.

Koffie
Na de morgendienst schenken wij koffie, thee en limonade in de hal van de kerk. Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje om zo elkaar beter te leren kennen en/of over de dienst door te praten. 

Ringleiding
Uiteraard is er een ringleiding aanwezig. Zet je hoortoestel op de T-stand.

Begeleiding met beamer en orgel, piano en band
Tijdens de diensten beamen we de teksten van de liederen en psalmen op de muur voor in de kerk zodat iedereen mee kan zingen. De begeleiding van de liederen worden wisselend gedaan door orgel, piano en band. Bijbelgedeelten worden voorgelezen zodat deze, ook zonder zelf in een Bijbel mee te lezen, goed te volgen zijn. Eventueel kun je bij het welkomstcomité een Bijbel en liedbundels lenen.

Preken
Preken zijn bedoeld om Gods woord uit te leggen en Hem beter te leren kennen. Ze laten je iets zien van God en laten je regelmatig op een andere manier naar jouw eigen leven kijken. Sommige preken raken je rechtstreeks in jouw hart en maken je nieuwsgierig naar God, andere preken openen je de ogen voor de mensen om je heen en de manier waarop jij met hen omgaat. Een preek wordt door de dominee voorbereid. Soms heeft de dominee een powerpointpresentatie bij de preek; andere keren niet. Het kan zijn dat de dominee speciale aandacht besteed aan de kinderen tijdens of vóór de preek. 

Doop of avondmaal
Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Het Avondmaal is een bijzondere ontmoeting tussen God en onze gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd die Jezus zelf heeft ingesteld. Het verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood duidt Zijn lichaam aan en de wijn Zijn bloed. Met het breken van het brood en het schenken van de wijn wordt dit verbond met God bevestigd en kun je dit tijdens deze eredienst zien en proeven. De gemeenteleden die in het openbaar hun geloof in God hebben uitgesproken (‘openbare geloofsbelijdenis’) worden voor deze maaltijd uitgenodigd. Voorafgaand aan deze viering wordt een formulier over het Avondmaal voorgelezen of legt de dominee in eigen woorden de instelling van het Avondmaal uit. Wil je dit graag met ons meevieren en ben je geen lid van deze gemeente? Je kan, voorafgaand aan de dienst, bij de dominee of kerkenraad in de kerkhal aangeven dat je het Avondmaal wilt meevieren.

Soms wordt er tijdens een kerkdienst iemand gedoopt. Vaak is dit een pasgeboren kindje, soms een (jong)volwassene. Het is een zichtbaar en voelbaar teken van Gods verbond met ons. Wij geloven dat je door de doop deze belofte van God krijgt: ‘Ik wil jouw Vader zijn, Mijn Zoon Jezus wil jouw tekorten (de Bijbel noemt dit zonde) wegnemen en Mijn Heilige Geest wil in jou wonen.’ Voorafgaand aan de doop lezen we een formulier over de doop of de dominee legt de doop in eigen woorden uit. Achter in onze kerkzaal hangen grote borden waarvan één bord de namen vermeld van de personen die bij ons in de kerk gedoopt zijn. Na afloop van de dienst wordt de naam van de dopeling op deze plaat geschreven. Zo wordt het teken van Gods verbond nog zichtbaarder.