Veilige Kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. 

Voor alle situaties en vragen rondom (mogelijk) misbruik, is er binnen onze kerk een meldpunt.
Onze interne vertrouwenspersoon (IVP) Ingrid Venhuizen is het eerste aanspreekpunt binnen onze kerk op 't Harde.
Het Meldpunt (meldpuntmisbruik.nl) is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.
 
 
Blijf er niet mee zitten
Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.
In onze kerk is Ingrid Venhuizen de vertrouwenspersoon. In het jaarboek vindt u haar telefoonnummer.
Het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Verder is er het landelijke meldpunt, waar je terecht kunt.

Kijk op meldpuntmisbruik.nl
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bel naar 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

meldpunt

 

Beleid
Als Nederlandse Gereformeerde Kerk van ‘t Harde willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof.
De kerk hoort een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar jong en oud, man en vrouw, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties kunnen misbruik en ongewenste omgangsvormen plaats vinden.
 
De kerkenraad van de NGK ‘t Harde heeft hierop, samen met de interne vertrouwenspersoon (IVP) beleid geformuleerd.
Belangrijk bij het uitvoeren van dit beleid is dat er aandacht is voor bewustwording, preventie, interventie en zorg voor elkaar.
Dus leden bewust te maken van (on)gewenst gedrag, ter voorkoming van (seksueel) misbruik en waar hulp te vinden.
Daarnaast preventie (ongewenst gedrag en misbruik te voorkomen) en interventie (wat als er iets aan de hand is of lijkt te zijn). 
In de rol van vertrouwenspersoon komen deze beleidslijnen samen en worden geborgd.
 

De kerkenraad hanteert instrumenten om grensoverschrijdend gedrag door ambtsdragers, alle betaalde krachten en vrijwilligers met een coördinerende, leidinggevende en verzorgende taak te voorkomen. 

- er is een gedragscode
- er is een aannamebeleid
- er wordt voor alle vrijwilligers die met minderjarigen (jeugd) en kwetsbare groepen werken een VOG (aan-)gevraagd.
- er is een vertrouwenspersoon

Soms gaat het toch mis of lijkt het daar op.
In alle gevallen wordt aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de IVP-er. Voor advies en ondersteuning neemt de IVP-er contact op met het Meldpunt Misbruik.