Links naar christelijke instellingen

Klik op een titel om de website te openen:

Evangelisch BegeleidingsCentrum (EBC)

Stichting De Driehoek

Stichting Setia

Vereniging "Dit Koningskind"

Stichting De Luisterpost - Bralectah

Christelijke Blindenbibliotheek

Christennetwerk GMV

Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (SIRIZ)

Zout-magazine.nl

Christennetwerk|gmv (gereformeerd maatschappelijk verbond)

ZorgSaam Elburg
ZorgSaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die maatjes inzet ter ondersteuning van kwetsbare inwoners van de gemeente Elburg.

Gereformeerdekerken.info
Deze website houdt zich bezig met de publicatie van nieuwsfeiten en historische overzichten betreffende de Gereformeerde Kerken

Homoindekerk.nl
Een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen