Kerklinks

Klik op een titel om de website te openen:

Kerkomroep
Eigen kerkdiensten downloaden/live luisteren. Klik op het kerkgebouw linksboven om mee te luisteren.

Diaconaalsteunpunt.nl
Diakenen sporen de gemeente aan om inhoud te geven aan barmhartigheid, gerechtigheid, gastvrijheid en offervaardigheid. Zij stimuleren, coördineren en faciliteren het dienen door de gemeente. Het Diaconaal Steunpunt wil diakenen daarbij ondersteunen.

Steunpunt Gemeenteopbouw
Kennis- en expertisecentrum voor gemeenteopbouw met name werkzaam binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

geloofengevoel.nl
Deze website gaat in op de plaats van het gevoel in het geloof. Juist hier liggen vragen van zoekers, die in gesprekken met gelovigen aan de orde kunnen komen. Kun je geloven wat je niet voelt, kun je voelen wat je gelooft? De website gaat hierop in en wil een handvat zijn in missionaire geloofscontacten.

Beamteam portal
Het beamerportal is bedoeld om het gebruik van de beamer in de kerk te ondersteunen.