Faciliteiten kerkgebouw

Oppas in de crèche
Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. De crèche vind je bij binnenkomst aan je linkerhand. Er zijn altijd minimaal 2 oppassers tijdens de oppasdienst aanwezig. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben regelmatig een eigen kindermoment ("KiMo") tijdens de middagdienst.

Koffie
Na de morgendienst schenken wij koffie, thee en limonade in de hal van de kerk. Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje om zo elkaar beter te leren kennen en/of over de dienst door te praten. 

Ringleiding
Uiteraard is er een ringleiding aanwezig. Zet je hoortoestel op de T-stand.

Beamer
De psalmen, liederen, formulieren en catechismus worden gebeamd. Bijbelstukken worden voorgelezen. Eventueel kun je bij het welkomstcomité bijbels en liedbundels lenen.

Declaratieformulier
Download het declaratieformulier voor het declareren van kosten die je hebt gemaakt voor de kerk. Vul het formulier in en voeg de facturen, kassabonnen en/of betalingsbewijzen erbij. Vervolgens kun je het formulier verstrekken aan de penningmeester van de kerk die de declaratie-aanvraag zal beoordelen. 

Vragen?
Tijdens iedere kerkdienst staat links bij de ingang van de kerkzaal een gastvrouw of -heer die voor u klaar. 
Gebruik de contactformulieren op deze website om een mail te versturen.