Bijbelstudieverenigingen

Binnen onze kerk bestaan een aantal bijbelstudieverenigingen:

JonA
Deze jeugdvereniging (vanaf 16 jaar) vergadert op zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Aansluitend is er soos in de SooS.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"
Vergadering op maandagavond, om de veertien dagen, in een vergaderlokaal van de kerk. Aanvang: 20.00 uur.

Vrouwenvereniging "Priscilla"
Vergadering op maandagavond, om de veertien dagen, in een vergaderlokaal van de kerk. Aanvang: 20.00 uur.

Vrouwenvereniging "Petra"
Deze vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op de dinsdagavond in de kerk.

Vrouwenvereniging "in Zijn Licht"
Vergadering op maandagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur, eens per veertien dagen

Gemengde Bijbelgespreksgroep (BGG)
De BGG is een willekeurige groep van gemeenteleden (niet bepaald door leeftijd of geslacht en variërend van 10 tot 16 personen) die eens in de twee weken om 20.00 uur bij één van de deelnemers thuis samenkomt. Tijdens die samenkomsten wisselen ze van gedachten over de invulling van het dagelijks leven als belijdend christen. Ze doen dat vanuit de behandeling van een bepaald bijbelboek, bijbelteksten die tijdens de bijbellezingen thuis zijn opgevallen of vanuit een andere invalshoek. Ook nemen ze soms (al dan niet gezamenlijk) deel aan lezingen of studies over bijbelboeken of bijbelse onderwerpen.