Op allerlei manieren zijn we actief. Binnen de gemeente en met onze omgeving, voor iedereen die Jezus (opnieuw) wil leren kennen. We organiseren regelmatig workshops, sportieve uitjes, bijeenkomsten en koffieochtenden. De aankondiging daarvan wordt veelal via de postvakjes of de beamer kenbaar gemaakt. 

Als iemand hulp nodig heeft dan zijn er vele helpende en gevende handen. Daarbij kan het gaan om vervoer naar het ziekenhuis of een andere locatie, financiële hulp en hulp op andere manieren. 

Onze gemeente is georganiseerd in kleinere wijken. Dit is bewust zo gedaan, om met een kleinere groep mensen een dieper contact te kunnen krijgen. Buiten de kerkdiensten om, komt een wijk regelmatig bij elkaar om met elkaar mee te leven, om van elkaar te leren en om er voor elkaar te zijn. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met onze predikant.